Connect with us

Business

ਵੀਵਰਕ ਇੰਡੀਆ ਨੇ 6 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਸ਼ਰਿਤਾਂ ਲਈ ਟੀਕਾਕਰਨ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਰੋਲ ਆ .ਟ ਕੀਤਾ

Published

on

NDTV News


ਵੇਅਵਰਕ ਨੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਕੋਰੋਨਾ ਕਵਾਚ ਸਮੂਹ ਨੀਤੀ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ.

ਕਰਮਚਾਰੀ ਪਹਿਲੀ ਸੰਗਠਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਵੇਵਰੋਕ ਇੰਡੀਆ, ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਲਚਕਦਾਰ ਵਰਕਸਪੇਸ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਸਰਗਰਮ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਿੰਨ ਨਿਰਭਰ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਟੀਕਾਕਰਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ. ਇਹ ਸਾਰੇ 6 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਿਥੇ ਵੀਵਰਕ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਰਕਸਪੇਸ ਸਥਿਤ ਹਨ.

ਸਵੈਇੱਛੁਕ COVID-19 ਟੀਕਾਕਰਣ ਮੁਹਿੰਮ WeWark ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਬੀਮਾ ਨੀਤੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੈ. ਅੰਤਰਿਮ ਵਿਚ, ਜੇ ਕੋਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਨਿਰਭਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਟੀਕਾ ਲਗਵਾਉਣ ਲਈ ਕੋਵਿਨ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਸਲੋਟ ਲਗਾਉਣ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਵਰਕ ਇੰਡੀਆ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਰਭਰ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਟੀਕਾਕਰਣ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰੇਗਾ. ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਜਾਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਕੋਵਿਡ -19 ਲਈ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ‘ਕੋਵਿਡ ਲੀਵ’ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਛੁੱਟੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਨਵੇਂ ਸਰਕਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਰਮਚਾਰੀ 28 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਛੁੱਟੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪੂਰੀ ਰਿਕਵਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ. ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਵੇਵਰੋਕ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ 40,000 ਮੈਂਬਰਾਂ ਲਈ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਖੋਲ੍ਹ ਦੇਵੇਗਾ. ਇਸ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਵਿਚ WeWork ਇੱਕ ਸਹਿਯੋਗੀ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਕਿ ਟੀਕਾਕਰਣ ਦੀ ਲਾਗਤ ਭਾਈਵਾਲ ਦੁਆਰਾ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ.

ਇਸ ਪਹਿਲ ‘ਤੇ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਵਰਕ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਸੀਈਓ ਕਰਨ ਵੀਰਵਾਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸਾਡੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਾਡੇ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਤਰਜੀਹ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਵੇਬਰਕ ਵਿਖੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਸਰਗਰਮ ਉਪਾਅ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ.” ਸਾਡੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਕਦਮ, ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਇਕ ਕੋਵਿਡ -19 ਟੀਕਾਕਰਣ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ. ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਸਾਡੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸੰਪਤੀ ਹਨ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਾਂਗੇ. ਸਾਡਾ ਉਦੇਸ਼ ਵਧੀਆ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਵੱਛ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਾਰਜ ਸਥਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ. ਲੋਕ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ. WeWork ਵਿਖੇ ਟੀਮ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਟੀਕਾਕਰਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ. “

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਵੇਵਰੋਕ ਨੇ ਕੋਵਿਡ -19 ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਰਭਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਕੋਰੋਨਾ ਕਵਾਚ ਸਮੂਹ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ; ਇਸ ਵਿਚ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਖਰਚੇ, ਘਰਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦਾ ਇਲਾਜ, ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਬੀਮੇ ਦਾ ਬੀਮਾ ਪੰਜ ਲੱਖ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਇਸ ਨੇ ਸਮੂਹ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਬੀਮੇ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ; ਕਿਸੇ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਨਿਰਭਰ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਡਾਕਟਰੀ ਕਵਰ ਉਦੋਂ ਤਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪਾਲਿਸੀ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ. ਹੋਰ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਮ੍ਰਿਤਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਲਈ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ / ਸਾਥੀ / ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰੇਗੀ. ਮੈਂਬਰ ਕੰਮ ਤੇ ਵਾਪਸ ਪਰਤਣ ਦੇ ਨਾਲ, WeWork ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਫਾਈ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ, ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ. ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀਆਂ, ਸੁਧਾਰੀ ਹੋਈ ਸਥਾਨਕ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ-ਪ੍ਰਭਾਸ਼ਿਤ ਸਫਾਈ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਬੈਠਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕੰਮ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ WeWark ਇਮਾਰਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਲਚਕ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ.

ਉਪਰੋਕਤ ਲੇਖ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਅਤੇ ਪੂਰਨਤਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ WeWark ਰੱਖਦੀ ਹੈ.

ਬੇਦਾਅਵਾ: ਇਹ ਐਡਵਰਟੋਰਿਅਲ ਹੈ ਅਤੇ ਐਨਡੀਟੀਵੀ ਸਮਗਰੀ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ.

.Source link

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ਐਲਜੇਪੀ ਨੇ ਪਾਰਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮੁਖੀ ਚੁਣਿਆ;  ਚਿਰਾਗ ਇਸ ਨੂੰ 'ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ' ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ  ਇੰਡੀਆ ਨਿ Newsਜ਼ - ਟਾਈਮਜ਼ ਆਫ ਇੰਡੀਆ
Politics1 hour ago

ਐਲਜੇਪੀ ਨੇ ਪਾਰਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮੁਖੀ ਚੁਣਿਆ; ਚਿਰਾਗ ਇਸ ਨੂੰ ‘ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ’ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਇੰਡੀਆ ਨਿ Newsਜ਼ – ਟਾਈਮਜ਼ ਆਫ ਇੰਡੀਆ

ਲਕਸ਼ਦੀਪ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਮਾਨਤ |  ਇੰਡੀਆ ਨਿ Newsਜ਼ - ਟਾਈਮਜ਼ ਆਫ ਇੰਡੀਆ
Politics2 hours ago

ਲਕਸ਼ਦੀਪ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਮਾਨਤ | ਇੰਡੀਆ ਨਿ Newsਜ਼ – ਟਾਈਮਜ਼ ਆਫ ਇੰਡੀਆ

ਬਹੁਤੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿੰਗ ਅਨੁਪਾਤ 900 ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ, ਕੁਝ ਵਿੱਚ ਵਿਗੜਦਾ ਹੈ |  ਇੰਡੀਆ ਨਿ Newsਜ਼ - ਟਾਈਮਜ਼ ਆਫ ਇੰਡੀਆ
Politics3 hours ago

ਬਹੁਤੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿੰਗ ਅਨੁਪਾਤ 900 ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ, ਕੁਝ ਵਿੱਚ ਵਿਗੜਦਾ ਹੈ | ਇੰਡੀਆ ਨਿ Newsਜ਼ – ਟਾਈਮਜ਼ ਆਫ ਇੰਡੀਆ

ਕੋਵਿਡ -19: ਡਬਲਯੂਐਚਓ ਕੋਵੋਕਸਿਨ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਲਈ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ  ਇੰਡੀਆ ਨਿ Newsਜ਼ - ਟਾਈਮਜ਼ ਆਫ ਇੰਡੀਆ
Politics4 hours ago

ਕੋਵਿਡ -19: ਡਬਲਯੂਐਚਓ ਕੋਵੋਕਸਿਨ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਲਈ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਨਿ Newsਜ਼ – ਟਾਈਮਜ਼ ਆਫ ਇੰਡੀਆ

ਇੰਗਲੈਂਡ ਮਹਿਲਾ ਬਨਾਮ ਇੰਡੀਆ ਮਹਿਲਾ, ਸਿਰਫ ਟੈਸਟ ਦਿਵਸ 2: ਦੇਰ ਨਾਲ ਵਿਕੇਟ ਨੇ ਸ਼ਾਫਾਲੀ ਵਰਮਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਗਲੈਂਡ ਨੂੰ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ, ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਮੰਧਾਨਾ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਰਿਕਾਰਡ ਓਪਨਿੰਗ ਸਟੈਂਡ |  ਕ੍ਰਿਕੇਟ ਖ਼ਬਰਾਂ
Sports4 hours ago

ਇੰਗਲੈਂਡ ਮਹਿਲਾ ਬਨਾਮ ਇੰਡੀਆ ਮਹਿਲਾ, ਸਿਰਫ ਟੈਸਟ ਦਿਵਸ 2: ਦੇਰ ਨਾਲ ਵਿਕੇਟ ਨੇ ਸ਼ਾਫਾਲੀ ਵਰਮਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਗਲੈਂਡ ਨੂੰ ਸਿਖਰ ‘ਤੇ ਰੱਖਿਆ, ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਮੰਧਾਨਾ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਰਿਕਾਰਡ ਓਪਨਿੰਗ ਸਟੈਂਡ | ਕ੍ਰਿਕੇਟ ਖ਼ਬਰਾਂ

ਫਰੈਂਕ ਕਾਮੇਨੀ: ਗੂਗਲ ਡੂਡਲ ਨੇ ਐਲਜੀਬੀਟੀਕਿQ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁਨ ਡਾ ਫਰੈਂਕ ਕਾਮੇਨੀ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਇਆ |  ਇੰਡੀਆ ਨਿ Newsਜ਼ - ਟਾਈਮਜ਼ ਆਫ ਇੰਡੀਆ
Politics2 weeks ago

ਫਰੈਂਕ ਕਾਮੇਨੀ: ਗੂਗਲ ਡੂਡਲ ਨੇ ਐਲਜੀਬੀਟੀਕਿQ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁਨ ਡਾ ਫਰੈਂਕ ਕਾਮੇਨੀ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਇਆ | ਇੰਡੀਆ ਨਿ Newsਜ਼ – ਟਾਈਮਜ਼ ਆਫ ਇੰਡੀਆ

ਵੀ 'ਤੇ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵੋਕਲ ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਝਿੜਕਿਆ;  ਦੇਖੋ ਬੀਟੀਐਸ ਭਾਰਤੀ ਏ ਆਰ ਐਮ ਵਾਈ ਲਈ ਹਿੰਦੀ ਬੋਲਦੇ ਹਨ!  - ਟਾਈਮਜ਼ ਆਫ ਇੰਡੀਆ
Entertainment2 weeks ago

ਵੀ ‘ਤੇ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵੋਕਲ ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਝਿੜਕਿਆ; ਦੇਖੋ ਬੀਟੀਐਸ ਭਾਰਤੀ ਏ ਆਰ ਐਮ ਵਾਈ ਲਈ ਹਿੰਦੀ ਬੋਲਦੇ ਹਨ! – ਟਾਈਮਜ਼ ਆਫ ਇੰਡੀਆ

ਅਰਮਾਨ ਮਲਿਕ: ਮੈਂ ਐਕਸਓ ਚੇਨ ਅਤੇ ਐਕਸਓ ਕਾਈ - ਟਾਈਮਜ਼ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰਾਂਗਾ
Entertainment3 weeks ago

ਅਰਮਾਨ ਮਲਿਕ: ਮੈਂ ਐਕਸਓ ਚੇਨ ਅਤੇ ਐਕਸਓ ਕਾਈ – ਟਾਈਮਜ਼ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰਾਂਗਾ

ਬੋਲੀ ਬੁਜ਼!  ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ 500 ਮੁਫਤ ਆਕਸੀਜਨ ਕੇਂਦ੍ਰਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਜੈ ਦੇਵਗਨ ਦੇ 'ਮੈਦਾਨ' ਸੈੱਟ ਚੱਕਰਵਾਤ ਤੌਕਤੇ ਦੁਆਰਾ ਘਟਾਏ ਗਏ - ਟਾਈਮਜ਼ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ►
Entertainment4 weeks ago

ਬੋਲੀ ਬੁਜ਼! ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ 500 ਮੁਫਤ ਆਕਸੀਜਨ ਕੇਂਦ੍ਰਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਜੈ ਦੇਵਗਨ ਦੇ ‘ਮੈਦਾਨ’ ਸੈੱਟ ਚੱਕਰਵਾਤ ਤੌਕਤੇ ਦੁਆਰਾ ਘਟਾਏ ਗਏ – ਟਾਈਮਜ਼ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ►

Enough Skilled Reserve Pacers In Indian Team To Meet Challenges Of Hectic Schedule, Says Ian Chappell
Sports4 weeks ago

ਇਯਾਨ ਚੈਪਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਹੇਕੈਟਿਕ ਸ਼ਡਿ Ofਲ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਵਿਚ ਕਾਫ਼ੀ ਹੁਨਰਮੰਦ ਰਿਜ਼ਰਵ ਪੈਜ਼ਰਸ | ਕ੍ਰਿਕੇਟ ਖ਼ਬਰਾਂ

Recent Posts

Trending

DMCA.com Protection Status